NOVINKA V REPUBLICE....GDV KAMERA....PREVENCE VZNIKU NEMOCI |

Šungitoterapie

 

Léčebné vlastnosti šungitu byly v lékařské praxi vyzkoušeny a prověřeny již na počátku 18. století, avšak dosud jsou málo známy jak medicínským pracovníkům, tak i široké veřejnosti.

Šungitová sanatoria a léčebny pro děti i dospělé

V letech 1995-1996 se výzkumem účinků šungitu zabývalo sanatorium Černá říčka na břehu Finského zálivu. Na vzorku 423 pacientů bylo zjištěno, že pitím “šungitové” vody, používáním šungitových krémů, mastí a koupelí došlo k potlačení bolestivých projevů kloubních onemocnění, zlepšila se hybnost kloubů, u osob s hypertenzí se snížil jak systolický tak i diastolický tlak, zklidnily se kožní zápaly, záněty a svědění, což vedlo ke snížení dávek nebo dokonce zrušení podávání léků obsahujících steroidy a majících neblahé vedlejší účinky na lidský organismus. Šungitová voda byla s úspěchem podávána osobám s paradentózou, cukrovkou, gastritidou.

Od roku 1993 jsou v dětském sanatoriu Čajka 60 km od St.Petěrburgu používány vodní filtry se šungitem. Později zde byla zavedena léčba pomocí inhalací šungitové vody, šungitových koupelí, mastí a obkladů. U dětí s bronchiálním astmatem se tím výrazně snížil počet záchvatů a zlepšilo se jim dýchání. U dětí s dermatologickými potížemi mizelo svědění, stav kůže byl lepší, ztratily se otoky a mokvání. Největšího léčebného efektu bylo dosaženo u dětí s atopickým ekzémem.

V sanatoriu Tarchovskij, které se zaměřuje především na léčení kardiaků, byl šungit vyzkoušen ve formě pasty nanášené na bolavé klouby a páteř těchto osob. Nemedikamentózní metoda léčení kloubů šungitem byla zvolena proto, aby látky v lécích obsažené neovlivňovaly léčbu hlavního problému, tj. kardiovaskulárních onemocnění.

Skupině 42 mužů a žen ve věku 39-71 let byly kromě běžných léků na srdeční potíže aplikovány šungitoé obklady. Naproti tomu byly 30 osobám obou pohlaví ve věku 32-68 let podávány pouze jejich standardní léky.

Na základě klinických vyšetření bylo zjištěno, že po průměrně osmi procedůrách došlo u první skupiny s šungitovou léčbou v 92,9 % k výraznému zlepšení nebo úplnému zmizení bolestivých příznaků a zvýšení hybnosti kloubů i páteře. Vedlejší nebo negativní účinky nebyly vůbec zjištěny.

Šungitové nemocniční pokoje zkracují dobu léčby

Ve Vojenské lékařské akademii V.Golofeevského v St.Petěrburgu jsou pacienti umísťování do pokoje obloženého šungitem, vč. podlahy. V letech 2005-2006 zde proběhl výzkum vlivu šungitu na zdravotní stav pacientů a bylo zjištěno následující:

  1. kontrolní vzorek tvořilo 71 osob průměrného věku 62,5 let s kardiovaskulárními onemocněními (největší část), onemocněními plic a pohrudnice, s onemocněními trávícího traktu. Byli umístěni do „šungitového“ pokoje.
  2. kontrolní skupinu tvořilo 30 osob, průměrný věk 60,6 let, s podobnými onemocněními, ale léčili se v běžném nemocničním pokoji.

Zjistilo se, že vlivem šungitu jsou pacienti z první skupiny propouštěni domů v průměru o 3-4 dny dříve než ti ze skupiny číslo dvě!

Na základě této zkušenosti jsou zde nyní převážně hospitalizováni vojáci a sportovci na poúrazovou rekonvalescenci a v případě sportovců i krátkodobě před vrcholnými sportovními výkony pro zlepšení kondice.

Vzhledem k výše uvedenému došli ruští lékaři a balneologové k závěru, že šungit je v různých formách nejběžněji dostupným, výkonným a hlavně přírodním ozdravným prostředkem ať už v prostředí nemocnic nebo sanatorií, tak i v běžném domácím použití a doporučují jej k širšímu upotřebení.

 

Komentáře ukončeny.