NOVINKA V REPUBLICE....GDV KAMERA....PREVENCE VZNIKU NEMOCI |

Psychické problémy = nemoci

psychology-1957259_960_720

AKNÉ 

Obtíže s navazováním kontaktů,tělesné problémy, duchovní znečištění, schopnost zaprodat se. Při nízkém sebevědomí jsme slabí a toužíme někam patřit. Je nám jedno kam,ale patřit. Jsme schopni pro přijetí, pro začlenění udělat cokoliv, za co se i mnohdy stydíme.

ALERGIE

Přecitlivělost, agrese, obrana, výbojnost, strach ze života. Alergie je vždy jen na lidi.Často slýcháme, toho nemusím.Tito lidé, kteří nám vadí, jsou ve své podstatě naši andělé, kteří nám na sobě ukazují hloubku naší duše.

ARTRITIDA

Nedostatečná pohyblivost, nepoddajnost,svéhlavost, chybějící vřelost, těsné normy a omezení. Žijeme ve spojeních/vztahy/. Když je však spoj naplněn ohněm /zánětem/, je třeba jej chladit.Artritida je tedy nemoc vztahu.

ARTRÓZA

Duchovní i duševní deformace, deformace vlastního bytí, špatné chování, těžkopádnost. Rozbíjíme kloub, stejně tak ničíme svým chováním a postoji vztah.

ASTMA

Potlačené dominantní /mocenské/ požadavky, potlačená agrese, neklidná potřeba svobody. Neumíme vydechnout, neumíme dávat, ať už sobě či jiným.

BOLEST

Nepřehlédnutelné varování, věnovat pozornost poselství těla, ale také možnost změny.Znamení toho, že je něco nahromaděno nebo zablokováno. Stop v našem konání, myšlení

BOLEST HLAVY, MIGRÉNY

S něčím přetížení, problém s příliš velkou odpovědností, chybějící podpora,obavy, pocity viny, odpor, hoře. Kolik toho ještě chceme unést? Nemusíme, chceme.

BLEDÉ LÍCE

Nepulzující, sevřený, udušený život, který dáváte sami sobě. Snážíte ho, aniž byste našli sílu postavit se osudu, podmínkám, které máte řešit a prožít si. Chybějící radost ze života.

CUKROVKA

Neuskutečněná schopnost mít rád, zklamání, pocit vlastní bezvýznamnosti. Výzva mít se víc rád a prožívat tak život lépe.Neschopnost rozdávat lásku sobě a jiným.

DALEKOZRAKOST

Zadržovaný vztek a zlost, které nemůžeme projevit. Tendence něco trvale přehlížet, strnulý duchovní a duševní postoj. Pro své cíle nevidíme okolí. Půjdeme i „ přes mrtvoly“.

CHOROBNÁ OTYLOST

Vnitřní prázdnota, touha po lásce, po něžnosti,po naplnění. Výněna duše za tělo, budování obranného valu proti zranění srdce.

DVANACTERNÍK

Zde se projevuje chybějící, nedostatečný střet nebo také neschopnost či nevůle vypořádat se s určitými okolnostmi v životě. Potlačovaná zlost, stres, spěch – tedy následky neproběhlého nebo nedostatečného střetu, konfliktu se zážitky – vedou k potížím s dvanácterníkem. Při častějším opakování se mohou vytvořit kameny.

HLAVA

Hlava je hlavní součástí člověka, a proto jsou také hlavě hlášeny všechny potíže. Z toho důvodu je obtížné správně rozeznat signály a porozumět jim. Příčiny bolesti hlavy jsou téměř vždy napětí, duchovní konflikty a vnější či vnitřní tlak.

DÁSNĚ

Špatné dásně: chybí vnitřní stabilita,sebejistota a důvěra. Pokud se dásně uvolňují, ztrácí se původní důvěra a sebejistota. Zdá-li se člověku o vypadávání zubů, znamená to nedostatek životní síly.

JÁTRA

Příčinou onemocnění jater je neumírněnost – příliš mnoho jídla, sexu,přehnaná expanze, problémy při hodnocení a spotřebě. Játra představují náš světonázor. Poukazují na naše skutečné vnímání světa a míru schopnosti komunikace.

KLOUBY

Mohou se zanítit,zatuhnout, podvrtnout. Může také dojít k natržení vaziva jako přitěžující okolnosti.Otázky: „Podvádíme někoho? Musí být něco opět přivedeno na správnou míru? Kde je určitá situace narušena?“

KOLENA

Znamenají pokoru, také na duchovní a duševní rovině. Pravé:rozum. Levé: cit. Znamená to, že buď porušujeme rovnováhu v myšlení, konání, a nebo na duši /Kdy se projevujeme proti vnitřním pocitům/.

KRÁTKOZRAKOST

Strach z vnějšího světa, tlak na podávání velkého pracovního výkonu, stres, chybějící „rozhled“, zábrany projevit otevřeně strach a agresi. Pro lpění na nepodstatném nevidíme důležité.Když se nám jedny dveře uzavřou, strnule na ně hledíme, místo abychom vnímali stovky dalších, které se kolem nás otevírají.

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Vytrvale lpění na nějakém stanovisku, chybějící pružnost a šíře závěru, vnitřní odmítání dané situace. Staré nevyřešené krize a konflikty.

LIŠEJ

Hledání blízkosti a náklonnosti, strach zranit se, ochranný pancíř. Výzva vylézt ze své ulity.

MDLOBY

Vyčerpanost, neschopnost jednat, útěk k nezodpovědnosti, snaha vyhnout se situaci, přetěžování.

MRTV ICE

Část žití je umrtvena, emoční nezpůsobilost nebo nevůle, neschopnost vidět potřeby života, odmítnutí. Příliš dlouhý monolog.

MENSTRUAČNÍ POTÍŽE

Odmítání ženského principu, odmítání role ženy v tomto bytí.

NÍZKÝ KREVNÍ TLAK

Chybná konfrontace s konflikty, malá dynamičnost a aktivita. Vyhýbání se situaci.

NOČNÍ POMOČOVÁNÍ

Pláč duše, protest proti špatnému zacházení a špatném stavu, nadměrně velký vnitřní tlak.

NADÝMÁNÍ PLYNATOST

Konfrontace s něčím nepřijatelným, vnitřní tlak proti odporu, nedostatečná tolerance.

NACHLAZENÍ

Výzva zabývat se více sám sebou, nepouštět k sobě cizí a falešné.

NEDOSLÝCHAVOST

Touha vnímat jenom příjemné odstíny života. Nechtít slyšet.Myslím, že „neslyším správně“.

NEHODY

Ztratil jsem „oporu“, dostal jsem se na šikmou plochu, byl jsem vyhozen z kolejí, chybějící harmonie se sebou samým.

NECHUTENSTVÍ

Touha osvobodit se od všeho špatného, nizkého a tělesného. Vysoké ideály, odmítání vztahů a vazeb.

NEPLODNOST

Nepřípravenost obětovat část své svobody. Strach z odpovědnosti.Rozum a cit nejsou v harmonii, nejsou jednotné. Strach ze ztráty.

NERVOZITA

Strach, stres, přetížení, strach z následků, vnitřní napětí, nedostatek vnitřního klidu a míru.

NESPAVOST

Strach, nesprávné vidění sebe sama, snaha kontrolovat, nevhodné okolnosti /postel,hluk,teplota/. Je nutné naučit se uvolněnosti, obětavosti.

NEVOLNOST A ZVRACENÍ

Přání raději něco nevidět. Z něčeho se mi dělá na zvracení, nejsem v souladu s okolím. Obrana, odmítnutí. Přání vrátit něco zpátky, neschopnost přijmout výsledek.

OCHABLOST SVALŮ

Poškodil jsem se velkou ústupností, citlivostí, neodpuštěním, malou pružností.

OCHRAPTĚLOST

Ztráta schopnosti „vyjadřovat se“, pocit bezmoci, pocit, že už nemám, co bych řekl, vnitřní konflikt.

OCHRNUTÍ, OBRNA

Hluboce zakořeněný strach, duchovní i duševní nepohyblivost. Nedovoluji svému Já „být“, zablokování pocitů, vnitřní tlak.

OPAR

Naléhavý vnitřní rozklad, opar říká „co skrýváš, čeho se bojíš“, nespokojenost nebo agrese, duchovní i duševní napětí, vnitřní konflikt.

OTOKY

Zbytečné omílání problémů, nepříjemný zážitek překrýváme jiným a základní nejsme schopni vstřebat, příliš mnoho příběhů. Kde je oheň, je i voda.

PADÁNÍ  VLASŮ

Vyčerpanost, chybějící životní síla, podvýživa, přetížená psychika.

PÁLENÍ ŽÁHY

Odmítnutí, agrese, zlost, konfrontace s nepříjemnou situací, bojácnost.

PARADONTÓZA

Chybějící vnitřní opora, přecitlivělost, neschopnost „prokousat se „, chybějící důvěra. Výzva vzchopit se. Neschopnost držet směr.

PARKINSONOVA NEMOC

Jsem v rozporu s vůlí po životě. Konfliktní situace bez výhledu na řešení, chci ze sebe něco setřást, něčeho se zbavit.

PÁSOVÝ OPAR

Volání o pomoc: „potřebuji a hledám dotyk“. Strach, nedůvěra, obrana proti dotykům, myšlenkový a pocitový začarovaný kruh.

POCIT MÉNĚCENNOSTI

Přesvědčení, že nejsem hoden toho, abych byl milován, chybějící láska k sobě samému, negativní obraz sebe. Výzva k poznání toho, kdo vlastně jsem.

POLYKACÍ POTÍŽE

Chybějící pohotovost akceptovat určité okolnosti, odmítnutí skutečnosti.

PORUCHY KREVNÍHO OBĚHU

Nedostatek energie, ztráta vnitřní motivace, nechuť, odpor, nebo lhostejnost, ztráta radosti, odmítnutí zodpovědnosti.

PORUCHY MENSTRUAČNÍHO CYKLU

Nespokojenost se svou rolí ženy, umíněnost, neschopnost obětovat se.

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU

Vypadl jsem ze svého rytmu. Rozum a cit nejsou v rovnováze. Jsem trochu odstrčený a nepoddajný.

PORUCHY S PROSTATOU

Znamení vnitřního napětí, přistupuji k ženám egem, nemohou dosáhnout svého mužství, přelétavost, musejí poslouchat, plnit očekávání, malá sebedůvěra.

POTÍŽE SE ŠÍJÍ

Poukaz na umíněnost, tvrdohlavost, duševní nepohyblivost. Člověk musí být tolerantnější a trpělivější.

POTÍŽE SE ŽLUČNÍKEM

Hněv a agrese, zalknutí, pocity křivdy, tvrdošíjně stát na svém.

POTRAT

Nevědomé a potlačené odmítnutí, odmítnutí odpovědnosti, strach ze změny.

PRŮJEM

Strach, neschopnost nebo nevůle vyrovnat se s věcmi, nedostatečná pružnost.

PŘEHNANÁ ČISTOTNOST

Pocit skutečné nebo domnělé viny. Touha „očistit“ se, špatné svědomí, potřeba něco  „napravit“.

PŘEHNANÁ POŘÁDKUMILOVNOST

Vnitřní nejistota, hledání opory, touha po uznání a výkonnosti, neuspořádaný vnitřní svět, chybějící rovnováha.

RAKOVINA

Nedoceněná osobní situace, snížená obranyschopnost, vnitřní izolace, bujení negativních pocitů.

RÝMA

Vnitřní pláč, člověk má „plný nos“ něčeho. Věci se daly do pohybu. Vnitřní proces čištění.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Paralýza další mylné činnost, izolace následkem zatvrzelosti, dominantní postoje a požadavky. Odmítání části svého bytí, bránění v přístupu k němu. Často obtížné myšlení.

REVMA

Agresivní impulzy vedou ke svalovému napětí. Nahromaděný vztek, zlost, agrese, hořkost, pomstychtivost, vnitřní zábrany.

SLEPOTA

Výzva k posílení „vnitřního zraku“, nechci vidět věci nebo situace tak, jak jsou, výzva vidět skutečnost „vnitřním zrakem“.

SRDEČNÍ INFARKT

Já chci, aby vše bylo, jak chci já. Následkem vnitřních zábran nemůže život probíhat nerušeně a volně, těžká hlava. Člověk musí více naslouchat svému srdci a svým pocitům.

STRACH

Malé sebevědomí, nevyřešené životní úkoly, chybějící vědomí sebe sama.

STRES

Marný pokus udělat v daném čase víc, než je možné, falešná ctižádost, perfekcionismus.

SVALOVÉ KŘEČE

Nedostatek vnitřní čistoty a klidu, duchovní i duševní lpění na chybách, jednostrannost, přemrštěná ctižádostivost, přehnané chtění, vzpurné a křečovitě chování.

SVĚDĚNÍ

O něčem bych měl mluvit, něco mě „svědí“, žádá mě, abych se víc zabýval sám sebou. Cítím se zanedbaný, potřebuji blízkost a dotyk.

ŠEDÝ ZÁKAL

Porucha látkové výměny, duchovně-duševní chybná pohyblivost, ustrnulé názory. Výzva dávat i projevovat větší účast.

ŠEROSLEPOST

Výzva změnit své vidění věci, otevřít oči všem věcem života, vidět věci „v jiném světle“.

ŠILHÁNÍ

Výzva stát se duševně pružnější, rozpoznat tak skutečnost od snu, zdání, věci správně uspořádat.

ŠTITNÁ ŽLÁZA – HYPERFUNKCE

Potlačení agresivních a odmítnutých pocitů, stav pohotovosti a přepjatá vnitřní aktivita, trv alá „vegetativní připravenost k boji“.Vysoké ego.

TROMBÓZA

Přesně lokalizovaný problém blokuje volný průběh věcí, zakořeněné názory, neměnné stanovisko.

TŘÍSELNÁ KÝLA

Neschopnost vyrovnat se s vnitřním tlakem a napětím. Něco se ve mně zlomilo, sklon k trestání sama sebe, „nafoukanost“.

UNAVENÁ POKOŽKA POD OČIMA A JEJÍ TMAVŠÍ ZBARVENÍ

Nevyvážené partnerské vztahy, určité ponížení, zavření se před životem, nebo naopak pýcha, nadřazenost a nepochopený život úspěšných /zvláště v kombinaci s jaterními vráskami /.

ÚBYTEK SVALŮ

Ztráta činorodosti, zdráhavost při řešení úkolů a problémů, strach z neúspěchu a jeho následků.

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Příliš vysoká dynamičnost, potlačená agrese, potlačené emoce, ctižádost, chybějící pružnost.

ZÁNĚT MANDLÍ

Nemohu ani nechci ještě něco „spolknout“, cítím se nepochopený. Mám úkolem je prosadit svou jedinečnost. Nemohu vyjádřit své pocity.

ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA

Strach stát si za vlastním přesvědčením, špatné prosazování moci, uhýbání od výměny názorů. Nahromaděny špatné myšlenky a činy.

ZÁNĚT OČNÍCH SPOJIVEK

Chybějící pohotovost, přihlížení konfliktům, přetížení, nebýt pochopen.

ZÁNĚT TROJKLANÉHO NERVU

Člověk na sebe klade přemrštěné požadavky sloužit, staví se při tom neustále na odpor vlstnímu chování, střet ideálů, strach z následků.

ZÁNĚT A ZBYTNĚNÍ PROSTATY

Necitlivý a často přelétavý přistup k ženám, zacházení do problémů, jejichž řešení nám nepřísluší.

ZÁVISLOST

Touha po „sobě samém“, druh závislosti ukazuje na to , co u sebe postrádám, chybějící „vědomí sebe sama“.

ZÁVRAŤ

Nedostatek vnitřní rovnováhy, pocit, že se mi dostává málo pozornosti. Chtěl bych, aby se všechno točilo kolem mě. Chybějící sebedůvěra.

ZELENÝ ZÁKAL

Vnitřní tlak proti zablokovaným pocitům, hluboce zakořeněná deprese, nevyřešené a potlačené úkoly, chybějící „uvolnění“.

ZLOMENINY

Něco v mně „ztuhlo“, nedostatek pružnosti, něco se v mé minulosti „zlomilo“.

ZUBNÍ KAZ

Nedostatek pevnosti, tvrdosti a hmoty. Vyhýbám se obtížím, potlačuji problémy, místo abych je řešil.

Komentáře ukončeny.