NOVINKA V REPUBLICE....GDV KAMERA....PREVENCE VZNIKU NEMOCI |

Kontrolujte co říkáte….

interview-2004339_960_720

Výtažek z knihy Valerie Sinelnikova – DOHODA S NEMOCÍ

“Jak již jsem se zmiňoval, podvědomí vnímá všechnu informaci doslova, tedy pokud nějaké slovo nebo věta má dvojí smysl, vnitřní rozum přepracovává oba významy.

Kontrolujte ta slova a věty, které pronášíte v každodenním životě. A pokud vaše řeč oplývá takovými větami jako:

„Já se z toho zblázním…“.    „Z těch dětí mě bolí hlava…“.    „Nemůžu se na to dívat…“.   Hlava mi jde z toho kolem…“.    A jiné, je na čase, abyste se zamysleli.

„Jednou jsem přišel na návštěvu ke svému kamarádovi. Ten si jen tak mimochodem postěžovat na periodické, tupé bolesti hlavy. Objevily se před půlrokem. Začal jsem se vyptávat na události, které předcházely jejich vzniku.Dlouho vyprávěl o problémech v práci, a když mluvil o jednom parťákovi, úplně automaticky prohlásil:

„Ten Sergej je samé bolení hlavy.“ Po této větě, která byla podle mě klíčová, pokračoval ve vyprávění.Za nějakou chvíli jsem ho přerušil a zeptal jsem se, zdali si pamatuje to, co říkal o svém parťákovi. Samozřejmě, že si to nepamatoval! Když jsme jej s jeho manželkou na to upozornili, velice se divil.

Po nějaké době tento podnik opustil a „ponechal tam své bolení hlavy“.

Teď sepíšeme seznam těch vět, které mají dvojí smysl a mohou působit určité onemocnění. Doplnit jej můžete sami.

 •           Je mi z toho na zvracení
 •           Jednoduše to nemohu strávit
 •           Leží v žaludku
 •           Z této záležitosti mám nepříjemnou pachuť
 •           Je bolestné vidět
 •           Kéž bych raději neviděl
 •           Nechci tě vidět
 •           Nechci tě slyšet
 •           Ty děti – to je samé bolení hlavy
 •           Hlava jde kolem
 •           Brát si k srdci
 •           Srdcervoucí
 •           Je těžko u srdce
 •           Z toho se mi nepostaví
 •           Hodil jsem na všechno bobek
 •           Já se z toho zblázním
 •           Převratná chvíle
 •           Leze mi to krkem
 •           Nesmím ani promluvit
 •           Dusím se zlobou
 •           Strč si to do zadku
 •           „kytice nemocí“
 •           Nepříjený pocit

A teď popřemýšlejte, jaké věty používáte v komunikaci? Tyto věty a dvojím smyslem odráží váš vztah k čemukoliv, proto je zapotřebí v první řadě změnit vztah, současně se ve vašem slovníku objeví také nová slova.

„Jedna mladá učitelka si stěžovala na stálý chrapot. Když jsem se začal vyptávat na její práci, pochopil jsem, že se jí jednoduše nelíbí. Nakonec oznámila: „Mám těch dětí až po krk,“ a hranou dlaně ukázala na štítnou chrupavku.

Poradil jsem jí, aby změnila zaměstnání, anebo postoj k dětem.

ZÁKLADNÍ MECHANISMY VZNIKU ONEMOCNĚNÍ:

1)      Skrytá motivace, tj. podvědomí pomocí nemoci uskutečňuje nějaký      pozitivní záměr.
2)      Působení zhoubných myšlenek: nemoc je vnějším odrazem našich myšlenek a chování.
3)      Bolestné zkušenosti minulosti – prožitý emocionální otřes.
4)      Účinek sugesce – vytvoření nemoci cestou vštěpování.
5)      Používání vět s dvojím smyslem.

Tedy:

1)      Lidé si sami vytváří své nemoci, a tak si je sami mohou vyléčit, po odstranění příčin.
2)      Příčiny onemocnění jsou v nás samotných, ne mimo nás:

a)      nechápání cíle, smyslu a předurčení svého života
b)      nechápání a nedodržování vesmírných zákonů
c)      přítomnost zhoubných myšlenek, citů a emocí v podvědomí a vědomí

3)     Nemoc je signálem o porušení rovnováhy, harmonie s Vesmírem. Chovejte se ke své nemoci s úctou, přijměte ji a poděkujte.
4)     Nemoc je vnějším odrazem našich zhoubných myšlenek, našeho chování a záměrů. Je to podvědomá ochrana nás samotných právě před naším zhoubným chováním nebo myšlenkami.

Zopakuji ještě jednou, že naše myšlenky jsou odrazem našich myšlenek a emocí. Jak jste již pochopili, myšlenka je univerzální formou energie. Vlastní jak tvořivou, tak i ničivou sílu.

Vždy si máme pamatovat, že naše myšlenky se rozhodně materializují, vtělují do fyzického světa.

A právě naše (ne něčí) zhoubné myšlenky nám vytvářejí nemoci a osobní problémy, signalizují to, že v našem podvědomí je spuštěn mechanismus sebezničení.”

Komentáře ukončeny.