NOVINKA V REPUBLICE....GDV KAMERA....PREVENCE VZNIKU NEMOCI |

Čakry a jejich význam

unnamed (1)

Čakry jsou víry či kola energie spojené se specifickými místy na těle. Společná energie vystupující z otáčejících se čaker obklopuje fyzické tělo obalem o tloušťce přibližně jeden metr a více.

Tento zářivý energetický kryt je naše energetické tělo. Tradičně je každá čakra spojena s určitou barvou, živlem, nebo esenciální dynamickou energií, a duchovní silou.

SEDM   HLAVNÍCH   ČAKER:

  1. ČAKRA- kořenová neboli základní čakra
  2. ČAKRA- sexuální neboli křížová čakra
  3. ČAKRA- osobní neboli solar plexus čakra
  4. ČAKRA- srdeční čakra
  5. ČAKRA- krční neboli čakra slova
  6. ČAKRA- čelní neboli čakra poznání – „TŘETÍ OKO“
  7. ČAKRA- korunní neboli temenní čakra

   1. Kořenová čakra-období vývoje 0-6 let

V této čakře je základní síla k přežití. Z ní se rozesílá životní síla ke všem ostatním čakrám, aby měly sílu plnit své úkoly. Tuto základní funkci má pouze kořenová čakra.

Jako jediná z čaker se otevírá směrem dolů.

Leží na kostrči a působí na nadledvinky, močový měchýř, pohlavní orgány, páteř a životní energii. 

Psychické následky při narušení:

Může se projevit extrémními pocity strachu o život, silnými agresemi nebo vnitřním neklidem.

Fyzické následky při narušení:

Problémy s kostmi, zuby, s páteří, s tlustým střevem, s řití, s nohami, poruchy krvetvorby a tvorby buněk, problémy se žlázami, s nadledvinkami a s celým imunitním systémem.

2. Sexuální čakra- období vývoje 6-12 let

Tato čakra má co dělat s dotykem. Jak potřeba dotýkat se , tak být dotýkán. Také z ní vychází schopnost vnímání sebe i okolního světa. Člověk, který je schopen vnímat, může milovat sám sebe nebo jiné, může vyzařovat radost ze života, plně vychutnávat smyslové a erotické požitky, tvořivě žít a pracovat, stejně jako vyvíjet vlastní fyzické cítění.

Ovlivňuje reprodukční orgány, nohy a působí na vitalitu.

Psychické následky při narušení:

Blokáda v této čakře se projevuje mimo jiné hlubokým odporem k vlastnímu tělu, a tím i k jeho sexualitě. Fyzická blízkost je pro člověka utrpení. Často trpí úzkostmi, nebo žárlivostí. S touto čakrou se spojují i poruchy fyzického pohybu.

Fyzické následky při narušení:

Problémy se žlázami, s krví, s lymfatickým systémem, se žlučí, se slinnými žlázami, s ledvinami, s močovým měchýřem a s rozmnožovacími orgány. Osoby, které při sebemenší příležitosti reagují infekcí mají pravděpodobně zablokovanou 2. čakru.

3. Čakra solar plexus-období vývoje 12-18 let

V józe nahlížejí na Solar plexus jako na místo energetického centra. V této čakře leží samotný střed těla. Z něho jsou rozesílány psychické energie.

Působí na slinivku, játra a žaludek,  ovlivňuje schopnosti, strach a sebeovládání. 

Psychické následky při narušení:

Projevují se chorobným nakupování, touhou po moci, ale i úzkostmi ze ztráty. Mohou být také původní příčinou psychosomatického onemocnění.

Fyzické následky při narušení:

Projevují se v problémech s játry, se žlučí, se slinivkou břišní, s celkovým zažívacím ústrojím, se žaludkem, s dvanácterníkem a se slinnými žlázami.

4. Srdeční čakra-období vývoje 18-25 let

V této čakře se nalézá místo pro opravdovou lásku. Zde je schopnost přijímat a vidět lidi takové, jací opravdu jsou, se všemi chybami, ale i s jejich dobrými vlastnostmi. Zde můžeme projevovat náklonnost, pochopení a důvěru.

Tato čakra je spojena s brzlíkem, srdcem, plícemi.

Psychické následky při narušení.

Osoba s narušenou srdeční čakrou podmiňuje svou lásku a přízeň k ostatním určitými podmínkami a při jejich nesplnění jim vyhrožuje tím, že je přestane milovat, nebo že jim přestane být nakloněná. Jsou zde patrny i extrémní formy egoismu a pesimistických postojů.

Fyzické následky při narušení:

Problémy se srdcem, s plícemi, s brzlíkem, stejně jako s celým krevním oběhem.

 5. Krční čakra-období vývoje 25-40 let

Je to naše komunikační centrum. Zahrnuje schopnosti se vyjadřovat řečí, propůjčuje tělu možnost se vyjádřit. Osoby, které mluví potichu, bez jakéhokoliv zdůrazňování, nebo oživení svého hlasu, jsou zpravidla buď přeslechnuty, nebo zcela nevyslyšeny. Opačným extrémem jsou lidé, kteří svým hlasitým, přesvědčivým hlasem na sebe okamžitě upoutají pozornost.

Působí na štítnou žlázu, hlasivky, paže a ruce.

Psychické následky při narušení.

Soustavné bolesti v krku, koktání nebo kašel poukazují na disharmonii. Člověk má dokonce problém se pomoci řeči vyjádřit. Také jeho držení těla zjevně projevuje strach prezentovat se na veřejnosti. Chodí se shrbenými zády, s pohledem tvrdošíjně směřujícím dolů k zemi. Opačným extrémem jsou osoby, které chtějí mít vždy poslední slovo. Jejich držení těla je typu „ten chodí s nosem nahoru“.

Fyzické následky při narušení.

Problémy s plícemi, se štítnou žlázou, s hrtanem, s nosem a s nosními dutinami.

Harmonie v krční čakře vám pomůže vyvinout schopnost naslouchat „vnitřnímu hlasu“ a neukvapovat se k žádnému předčasnému nebo neuváženému rozhodnutí.

6. Čelní čakra-období vývoje 40-55 let

Zde leží centrum naší intuice, věštění a telepatie. Tato čakra se nazývá „třetí oko“. Pomocí této čakry se člověk učí akceptovat skutečnost takovou jaká je. Je mu ukázána celá jeho správná cesta životem. Učí se naslouchat své intuici, respektovat a akceptovat své vlastní pocity.

Čakra třetího oka působí na podvěsek mozkový, inteligenci, intelekt a vidění.

Psychické následky při narušení:

Porucha či blokáda se projevuje u lidí tak, že soustavně pátrají nad vlastním smyslem života: „Vše, co dělám a pro co žiji, nemá žádný smysl”!

Také všechny formy fanatismu, strach na někoho se vázat, stejně jako věčné vyměňování bytu nebo časté změny zaměstnání poukazují na disharmonii.

Fyzické následky při narušení:

Problémy v oblasti páteře, s nosem, s očima, s ušima, s imunitním systémem a v oblasti hlavy.

7. Korunní čakra-období vývoje 55-70 let

Zde se nalézá skutečné centrum osvícení, uvědomění si svého já a spirituálního růstu. Tato čakra charakterizuje vyšší stupeň vědomí.

Korunní čakra působí na šišinku, lebku a duchovní podvědomí.

Komentáře ukončeny.